Nyheter

Elcon – Circuit Breaker Analyser (SA10)

Chun & Vollerin – English version

Kompass lösningar

Industriella nyheter

Franck Weinstoerffer – Transports Jean Claude Mermet, «Vår största tillgång: vi gör nästan allt själva.»

Vilken befattning har du och inom vilken affärssektor arbetar du? Jag arbetar som kvalitetskontrollchef och har gjort det i tio år på företaget Transports Jean Claude Mermet. Vi har affärsverksamhet inom transport, logistik och lagerhållning. Dessutom arbetar vi också med reklam på fordon, samt uthyrning av både fordon och kontor. Vilka är dina kunder och leverantörer? Vår kundbas består huvudsakligen av industrier inom alla affärsområden (automobil, plastbearbetning m.m.), men också åkerier som anförtror oss med alla möjliga typer av laster. Våra leverantörer är så klart fordonsleverantörer och försäkringsbolag, men också leverantörer av däck, dieselbränslen och olja. Vilka är dina främsta tillgångar gentemot konkurrenter? Våra främsta tillgångar ligger i det faktum att vi i princip gör allt själva. På så sätt kan vi minska risken för potentiella rättstvister och lättare hålla deadlines, jämfört med andra åkerier som har underleverantörer. En annan av våra styrkor är vår närhet och möjlighet att skicka varor i Rhônes-Alperna-området tack vare fler än 30 fordon i det här området. Det ger oss större flexibilitet och servicekvalitet. I din nuvarande verksamhet, vilket är det initiativ eller lansering som du är mest stolt över? Just precis det att vi gör allt själva och att vi har kunnat behålla det handlaget i närheten till våra kunder. Bara några få åkerier hade kunnat behålla det på grund av kraven på konkurrenskraftighet. Vi har lyckats med det. Har kärnverksamheten på ditt företag utvecklats under de senaste åren? Ja. Till exempel använder folk färre och färre fordon för långa transporter, så de använder underleverantörer istället. Vi har också fått anpassa oss till de nya lagarna om arbetstider. Lagstiftningen har gjort att vi inte får överskrida vissa arbetstider och att acceptera obligatoriska raster. Detta har gjorts för att förbättra arbetsvillkoren för åkarna och för att förstärka säkerheten på vägarna. Är det viktigt med innovation på ditt företag? Ja, men det kommer mycket från våra leverantörer. Varför? Därför att vi just nu ser många innovationer inom ekologi och fler och fler regler från regeringen. Visst innebär det självklara förbättringar, men ekonomiskt sett gynnar det vår verksamhet i större eller mindre proportioner.

Francis Alizer, AFI company: «Vi försöker bestämma hur vi bäst kan möta våra kunders behov […] och vi försöker hitta lösningar som passar alla.»

Vilken befattning har du och inom vilken affärssektor arbetar du? Jag är chef på AFI Company och har varit det sedan det grundades 1993. Idag har vi tio anställda och vi arbetar inom sektorn for industriutrustning, såväl som med tjänster inom byggsektorn för handel, företag och samhällen. Vilka är dina kunder och leverantörer? Våra kunder är främst företag från byggindustrin och industrisektorn. I båda fallen kan företagen vara stora företag med egna dotterbolag eller lokala och regionala småföretag eller hantverkare. Vi gör affärer med olika verktygsleverantörer och tillverkare i Europa. För tillfället är 1094 av våra leverantörer refererade. Vilka är dina främsta tillgångar gentemot konkurrenter? Service. Vi fokuserar mer på behovet av service och på den lösning som vi levererar till kunden än på tjänsten i sig. Vi försöker avgöra vad som bäst lever upp till kundens behov, vi analyserar kundens specifikationer och så kontrollerar vi att ordern faktiskt korresponderar med kundens behov. Därefter försöker vi hitta en lösning som vi båda är nöjda med. Vilket är det initiativ eller lansering som du är mest stolt över inom din nuvarande verksamhet? Produkter för kärnkraftsindustrin. Det är produkter som används inom transport av TFA-utrustning. Vi befinner oss faktiskt i nedmonteringsfasen av kärnkraften, men det är viktigt att komma ihåg att den här fasen kommer att vara i 150 år och mobiliserar många handels- och affärssektorer, inklusive vår. Vilka metoder använder du för att göra dina kunder nöjda på bästa sätt? Snabb logistik, snabba reaktioner och ett ordentligt lager. Vi har ökat vårt lager med 35 % och dessutom utvecklat en e-shop på samma gång för att göra debut på e-marknaden. Vilka andra tjänster erbjuder du på sidan av dina produkter? Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och support till kunderna beroende på deras behov. Tack vare vårt nätverk kan vi stötta våra kunder, som ibland inte har så många egna representanter, om ens några.

B2B-expertis

Klassifikationen

Kompass nomenklatur är ett egenutvecklat klassifikationssystem. I fråga om struktur och detalj är den rikare än de flesta andra klassifikationer, så som SIC. Företagens verksamheter identifieras i detalj och länkas till en eller flera grupperingar och produktkategorier, beroende på den specifika produkt eller tjänst som företaget erbjuder. En pålitlig struktur Kompass nomenklatur består av tre nivåer:

  • 67 sektorer som anges med en 2-siffrig kod (t.ex.  21 för drycker)
  • 3,015 branscher som anges med en 5-siffrig kod (t.ex.: 21500 för mineralvatten)
  • 59,000 gods och tjänster som anges med en 7-siffrig kod (t.ex.: 2150001 för naturligt mineralvatten)
Det här systemet designades tidigt under grundandet av Kompass år 1947. Det var och är fortfarande ett innovativt system som är strukturerat efter produktionstekniker. Det här systemet, som tidigare fanns tryckt i ett antal böcker på ett flertal språk, finns nu exklusivt på internet. Systemets fördelar För B2B-marknaden erbjuder Kompass klassifikation tre betydande fördelar:
  • Optimal sökning: eftersom en 5-siffrig eller 7-siffrig kod kopplas till varje företags produkter och tjänster kan nomenklaturen lätt identifiera företagens verksamheter.
  • Världsomspännande spridning: eftersom Kompass är etablerat i 70 länder kan klassifikationen tillhandahålla standardiserade produktbeskrivningar oberoende av geografisk plats eller vilket språk som talas på företaget.
  • Pålitlig information: klassifikationssystemet uppdateras en gång om året. Eftersom produkter ständigt förändras, nya tillkommer och andra blir föråldrade, förändras och förbättras strukturen för att alltid vara så korrekt som möjligt.
Ett verktyg som hjälper ditt företag Än idag är Kompass klassifikation det detaljrikaste och mest omfattande systemet i hela världen. Det kan guida användare med deras sökningar och fungerar som ett värdefullt verktyg för att hjälpa till att hitta nya kunder, leverantörer, partners och för att utöka användarnas affärsverksamheter.