Kompass Databas

Kompass är en global databas som innehåller djupgående information om mer än 4,5 miljoner företag i 70 länder över hela världen. Basinformation Kompass databas inkluderar information om allt från stora multinationella bolag till småföretag i 71 industrigrupperingar. Den detaljerade företagsinformationen… Read More

Klassifikationen

Kompass nomenklatur är ett egenutvecklat klassifikationssystem. I fråga om struktur och detalj är den rikare än de flesta andra klassifikationer, så som SIC. Företagens verksamheter identifieras i detalj och länkas till en eller flera grupperingar och produktkategorier, beroende på den specifika… Read More

Kompass-katalogen

Tack var Kompass-katalogen har du tillgång till pålitlig och regelbundet uppdaterad information om 4,5 miljoner företag världen över. Verktyget är sorterat efter geografisk plats och affärssektor och är perfekt för att hjälpa dig att utöka dina verksamhet. Hjälper dig med… Read More