+ 4 årpå Kompass

Babcock & Wilcox Vølund AB

Anders Carlssons Gata 14
41755 GÖTEBORG
Sverige

Företagsinformation Babcock & Wilcox Vølund AB

Presentation

Babcock & Wilcox Vølund AB utvecklar, konstruerar och levererar vi produkter och anläggningar för rening av miljöfarliga utsläpp till luft och vatten. Vi levererar också anläggningar för energiåtervinning och generering av fjärrkyla/lokal kyla. Våra kärnverksamheter, som beskrivs nedan, är helt och hållet cleantech-inriktade och fokuserar på rökgasreningssystem i kombination med rökgas-kondensering och absorptionsvärmepumpar.

Extra sökord:
NOx-reduktion, NOx-removal, Dioxinavskiljning, Dioxinreduktion, Dioxinutsläpp, Rökgasrening, Rökgaskondensering, Kvicksilveravskiljning, Avfallsförbränning, Våtskrubber.

Allmän information

Etableringsår 2003
Företagskapital 500 000 SEK
Verksamhetstyp Huvudkontor
Moms SE556652274301
Fax +46 31 22 98 67
Hemsida http://www.gmab.se

Varumärken

 • ADIOX 

 • CUTNOX 

 • MERCOX 

Banker

 • Danske Bank

Organisationer

 • Svenskt Näringsliv, ISWA, Waste Refinery, Avfall Sverige, PREWIN, GAME,
 • Västsvenska Handelskammaren.

Import

Område: Centralasien, Västeuropa, Central- och Östeuropa

Export

Område: Centralasien, Nordamerika, Västeuropa, Central- och Östeuropa

Certifieringar

 • Typ:

  SWEDAC for CFC HCFC HFC.

Produkter Babcock & Wilcox Vølund AB

Nyckeltal Babcock & Wilcox Vølund AB

Anställda

 • Företag

  34 Anställda

Omsättning

 • 2017

  164 147 000 SEK

 • 2016

  224 843 000 SEK

Befattnings-
havare Babcock & Wilcox Vølund AB

Information om befattningshavare

 • Kasper Lundtorp

  VD

 • Ole Hedegaard Madsen

  Styrelsemedlem

 • Sven-Olof Lennart Brantebäck

  Styrelsemedlem

 • Koen Willy Bogers

  Styrelseordförande

 • Jimmy Morgan

  Styrelsemedlem

 • Hans Johansson

  IT

 • Live Reinbro

  Ekonomi

 • Anders Lorén

  Inköp

 • Per Lindgren

  Försäljning

 • Anders Lorén

  Projektledning

 • Ulf Hägg

  Teknik

 • Susanne Bäcklund

  Personal

 • Anders Lorén

  Projektering

 • Ulf Hägg

  Produktutveckling

 • Martin Karlsson

  Service