+ 5 år

Babcock & Wilcox Vølund AB

Anders Carlssons Gata 14
41755 GÖTEBORG
Sverige

Företagsinformation Babcock & Wilcox Vølund AB

Presentation

Babcock & Wilcox Vølund AB utvecklar, konstruerar och levererar vi produkter och anläggningar för rening av miljöfarliga utsläpp till luft och vatten. Vi levererar också anläggningar för energiåtervinning och generering av fjärrkyla/lokal kyla. Våra kärnverksamheter, som beskrivs nedan, är helt och hållet cleantech-inriktade och fokuserar på rökgasreningssystem i kombination med rökgas-kondensering och absorptionsvärmepumpar.

Extra sökord:
NOx-reduktion, NOx-removal, Dioxinavskiljning, Dioxinreduktion, Dioxinutsläpp, Rökgasrening, Rökgaskondensering, Kvicksilveravskiljning, Avfallsförbränning, Våtskrubber.

Allmän information

Etableringsår 2003
Företagskapital 500 000 SEK
Verksamhetstyp Huvudkontor
Moms SE556652274301
Fax +46 31 22 98 67
Hemsida http://www.gmab.se

Varumärken

 • ADIOX 

 • CUTNOX 

 • MERCOX 

Banker

 • Danske Bank

Organisationer

 • Svenskt Näringsliv, ISWA, Waste Refinery, Avfall Sverige, PREWIN, GAME,
 • Västsvenska Handelskammaren.

Import

Område: Centralasien, Västeuropa, Central- och Östeuropa

Export

Område: Centralasien, Nordamerika, Västeuropa, Central- och Östeuropa

Certifieringar

 • Typ:

  SWEDAC for CFC HCFC HFC.

Nyckeltal Babcock & Wilcox Vølund AB

Anställda

 • Företag

  34 Anställda

Omsättning

 • 2017

  164 147 000 SEK

 • 2016

  224 843 000 SEK

Befattningshavare Babcock & Wilcox Vølund AB

Information om befattningshavare

Kasper Lundtorp

VD

Ole Hedegaard Madsen

Styrelsemedlem

Sven-Olof Lennart Brantebäck

Styrelsemedlem

Koen Willy Bogers

Styrelseordförande

Jimmy Morgan

Styrelsemedlem

Hans Johansson

IT

Live Reinbro

Ekonomi

Anders Lorén

Inköp

Per Lindgren

Försäljning

Anders Lorén

Projektledning

Ulf Hägg

Teknik

Susanne Bäcklund

Personal

Anders Lorén

Projektering

Ulf Hägg

Produktutveckling

Martin Karlsson

Service